På tide å ta seg sammen!

I en rapport publisert av Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) publisert i juli i år, kunne vi lese at nordmenn skapte i 2011 om lag 113.000 tonn tekstilavfall, noe som tilsvarer 23 kilo per innbygger. Den største delen av dette avfallet kommer fra norske husholdninger, og over halvparten er klær og sko. Mengden tekstilavfall fra private husholdninger økte fra 29.000 tonn i 1995 til 52.000 tonn i 2010.   Mengden av klær og sko vi kaster, har dermed økt betraktelig. Rapporten kunne også melde at hvert femte plagg som blir kastet, bare hadde vært brukt et par ganger, og 8%